Gitarrlärare

Ända sedan gymnasiet har jag oavbrutet haft gitarrelever och de har nu blivit en självklar del av mitt musikliv. Efter gymnasiet började jag jobba som gitarrlärare på en musikskola och hade upp till 90 enskilda gitarrlektioner i veckan. Sedan dess har jag haft allt i från enskilda privatlektioner till att leda gitarrgrupper på företag och i församlingar. Våren 2013 läste jag klart min utbildning till gitarr- och improvisationslärare på Musikhögskolan i Göteborg.

Jag undervisar i både elgitarr och akustisk gitarr. Lektionerna genomsyras av praktiska övningar som är till för att öka elevens tekniska färdigheter såväl som musikteori med praktisk tillämpning för att få en bättre förståelse för och kontroll av musiken.

Målet med min undervisning är att göra eleven till en självständig och självlärande musiker som ska kunna klara sig i de flesta musikaliska sammanhang inom de flesta genrer. Tillsammans lägger jag och eleven upp en plan för hur vi vill arbeta och vad vi ska fokusera på under lektionerna.